امتیاز باز آموزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
1396/10/23

به اطلاع کلیه عزیزان و پژوهشگران گرامی می رساند که با پیگیری های انجام شده از سوی دبیرخانه هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی و با موافقت ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان این همایش برای شرکت کنندگان گرامی از درجه بازآموزی برخوردار می باشد.