اولین جلسه کمیته علمی همایش
1396/07/10

اولین جلسه کمیته علمی هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی در تاریخ 10 مهرماه با حضور برخی از اعضای کمیته علمی و اجرایی در دبیرخانه همایش برگزار شد.

طی این جلسه محورهای کنگره، شعار کنگره، روند بررسی مقالات و تاریخ های مهم تعیین گردید.

 

طی این جلسه محورهای کنگره، شعار کنگره، روند بررسی مقالات و تاریخ های مهم تعیین گردید