فرمت پوستر همایش
1396/12/05

فرهیختگان گرامی فایل پوستر همایش به پیوست ارائه می گردد. لطفا از طریق لینک ذیل دانلود و براساس ان مقالات خود را جایگزین نمایید و در سایز 60 در 90 چاپ نمایید. 

 

http://niac.khuisf.ac.ir/panel/downloadfile.php?id=5