پرداخت اینترنتی خدمات
1396/12/05

اطلاعیه فوری و مهم 

فرهیختگان گرامی با توجه به فرا رسیدن روز همایش لطفا نسبت به پرداخت خدمات اقدام نمایید. فایل راهنمای ذیل را دانلود و به طور کامل مطالعه نمایید. باتشکر 

http://niac.khuisf.ac.ir/panel/downloadfile.php?id=4