چاپ مقالات برتر در نشریه علمی- پژوهشی تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک
1396/11/17

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی با تاکید بر محصولات سالم می رساند طبق اعلام آمادگی و توافق صورت گرفته با نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک (دارای رتبه علمی پژوهشی) از بین مقالاتی که توسط کمیته داوران همایش پذیرفته خواهد شد، مقالات برتر به پس داوری توسط هیات تحریره نشریه فوق به چاپ خواهد رسید.

 وب سایت مجله : http://vj.areo.ir