تمدید مهلت ارسال مقالات
1396/11/16

با توجه به تماس های دریافتی و استقبال شما عزیزان دبیرخانه همایش، مدت ارسال مقالات را تا 30 بهمن ماه 1396 تمدید کرد. اما با توجه به تعداد مقالات ارسالی و مدت داوری لطفا ارسال مقالات خود را به روزهای پایانی موکول نفرمایید.

 

با تشکر